HVEM ER VI / Ejerforeningens medlemmer
 
Lejlighedsnr.
 
Navn    Adressse Fordelingstal
 133
Peter Kjær Venøe
15 st. th. 104
134
Christina Bilstrup 
15 st. tv.   72
135
Maiken og Niels Damgaard Jensen
15 1. tv. 104
136 Anders Ramsgaard Hove 15 1. th.    64 
137 Susanne og Dion Meiniche 15 2. tv.  104 
138 Kurt Ladegaard 15 2. th.    64 
139 Marianne Løgholdt Andreasen 15 3. tv. 104 
140 Mikael Grenés 15 3. th.   64 
 141 Britta og Helmer Scharff 15 4. tv.
104
142 Jytte Margrethe Nordstedt 15 4. th.   64
       
143 Agnete Kirkeby og Tue Rossel 17 st. th.    99 
144 René Gundesbøl 17 st. tv.    72 
145 Margrethe og Jes Paludan 17 1. tv.  113 
146 Martin Nordahl Petersen 17 1. th.    64 
147 Mariana og Niels Erik Ellersgaard Nielsen 17 2. tv.  113 
148 Bente Rosberg 17 2. th.    64 
149 Mia Birk Hansen  17 3. tv.  113 
150 John og Birgit Vigel  17 3. th.    64 
151 Ulrik B. Matthiessen og Fotein Tsivaki 17 4. tv.  113 
152 Lars Briggs 17 4. th.    64 
       
153 Ulla Lund Hansen 19 st. th.    99 
154 Morten Jacobsen 19 st. tv.    72 
155 Maj Bjerre Sørensen 19 1. tv.  113 
156 Kenan Hansen 19 1. th.    77 
157 Birgitte og Niels Jørgen Larsen  19 2. tv.  113 
158 Lars Berg og Charlotte Wirz  19 2. th.    77 
159 Tine Fangel og Peter Emil Holmegaard  19 3. tv.  113 
160 Aina Kristensen 19 3. th.    77 
161 Carsten og Liselotte Munk Withen  19 4. tv.  113 
162 Paul Wiese 19 4. th.    77 
       
163 Hans Christian Steffensen og Katrine Eberling  21 st. th.    99 
164
Hanna Aagaard Rytter og Anders Skovgaard Olsen
 21. st. tv.   99 
165 Søren Plough  21 1. tv.   99 
166 Kaas Ibsen  21 1. th.  101 
167 Inge Blach Pedersen og Gert Leif Pedersen 21 2. tv.    99 
168 Nicholas Kaare Hejlesen  21 2. th.  101 
169 John og Birthe Ottosson  21 3. tv.    99 
170 Jette og David Larsen  21 3. th.  101 
171 Charlotte Green 21 4. th.    99 
172 Maria T. Hoppe og N. Holm-Svendsen  21 4. th.  101 
173 Henrik Paaske 21 5 159
       
174 Lone og Steen Petersen 14 st. th.   99
175 Dorte Storgård 14 st. tv.   72
176 Ashutosh Pathak og Fatema Taiyeby 14 1. tv.   99
177 Denise Trubka Stangerup og Ole Petersen 14 1. th.   77
178 Annemarie Dybdal Friishøj 14 2. tv.   99
179 L. Gudbrandsdottir og H. G. Gardarsson 14 2. th.   77
180 Irina Ljungdahl og Finn Tryde Eriksen 14 3. tv.   99
181   14 3. th.   77
182   14 4. tv.   99
 183 Mette Bomholt Andersen 14 4. th.    77
       
184   16 st. tv.    72 
185 Kirsten Ladegaard Sørensen  16. st. th.    99 
186   16 1. tv.  113 
187 Theis Poulsen 16 1. th.    77 
188 Jung H. Moeslund 16 2. tv.  113 
189 Mikkel Bjerrum  16 2. th.    77 
190 Goran Dakovic 16 3. tv.  113 
191 Elisabeth Bloch 16 3. th.    77 
192 Baskim Emurlahi 16 4. tv.  113 
193 Astrid Arge og Lars Methman 16 4. th.    77 
       
194 Rasmus Lyhne 18 st. tv.   72
195  Anna Birthe Olsen 18 st. th.    99 
196  Zeynep Bakiral 18 1. tv.  113 
197  Annemette Grønborg Eskesen  18 1. th.   64 
198  Anne Mette Lind og René Junge  18 2. tv.  113 
199  SP/F. Largo 18 2. th.    64 
200  Anders og Renata Larsen 18 3. tv.  113 
201  Jan og Benedicte Kruse 18 3. th.    64 
202    18 4. tv.  113 
203  Natasja Hedebrandt  18 4. th.    64 
       
204 Christina Stielund. 20 st. tv.    72
205 Jeanne og René Kornum  20 st. th.  104 
206 Carsten Sindahl 20 1. tv.  104 
207   20 1. th.    64 
208 Ulla Birgit Lavrsen 20 2. tv.  104 
209 Torsten M. Reinhammer 20 2. th.    64 
210   20 3. tv.  104 
211 Morten Hviid-Andersen 20 3. th.    64 
212 Helen Skjoldbirk 20 4. tv.  104 
213   20 4. th.    64 
Øresund Strandpark - Etape 3 | Øresund Parkvej 14-21