PRAKTISK INFO / EF 3's ejendomsforsikring
Til dækning af diverse skader på ejendommen, herunder inventar, er der tegnet en ejendomsforsikring i Codan Forsikring gennem vores administrationsselskab DEAS.
 
Hvis du har været udsat for en skade, kan du rette henvendelse til DEAS for at få afklaret, hvorvidt ejendomsforsikringen dækker netop din skade. 
 
Du skal selv henvende dig til DEAS, uden at bestyrelsen skal involveres.
 
I kolonnen til højre finder du en beskrivelse af hvordan du skal gøre, hvem du skal kontakte samt de blanketter, du skal bruge. Du kan også læse  forsikringens dækningsomfang. 
Øresund Strandpark - Etape 3 | Øresund Parkvej 14-21