PRAKTISK INFO / Vedligehold i lejligheder / Rensning af vandhaner og bruser

Hvis du oplever nedsat vandtryk i dine vandhaner (typisk efter at der har været lukket for vandet) skyldes det ofte, at der er kommet snavs i filtrene. Problemerne kan forhåbentlig klares ved at rense filtrene.

Vandhaner

Skru det yderste led af vandhanen og rens for urenheder. En afkalkning vil formentlig også hjælpe.

Brusebad

I brusebadet skal blandingsbatteriet tages af. Det kan skrues af med en stor svensknøgle el.lign. Inden du skruer blandingsbatteriet af, skal du lukke for vandet ved at dreje de to små skruer på rørene fra blandingsbatteriet ind mod væggen en halv gang, så mærket står på tværs.

Øresund Strandpark - Etape 3 | Øresund Parkvej 14-21