PRAKTISK INFO / Nøgler
Vore nøgler er systemnøgler, og for at få en ny nøgle skal du bruge det kodekort som du fik i din vedligeholdelsesmappe. Kodekortet skal være overdraget ved ejerskifte. Bestyrelsen har ingen mulighed for at rekvirere nøgler.

Bestilling kan ske skriftligt til Sanistål A/S ved at emaile til sikring@sanistaal.dk, og tydeligt oplyse: System nr, kort nr, navn og leveringsadresse.
Øresund Strandpark - Etape 3 | Øresund Parkvej 14-21