Altanplade

I husorden står at:
 
”Det er af sikkerhedsmæssige og byggetekniske årsager ikke tilladt at fastnagle effekter udvendigt i murværk eller træværk, og der må ikke bores/files i eller på anden vis tilvirkes på selve altanpladen. Dette gælder såvel under- som overside.”
 
Det er således ikke tilladt at lave huller eller andet i altanpladerne, da dette kan føre til alvorlige skader på ejendommen. Brud på altanernes betonkappe kan lede regnvand og fugt ned til altanernes armering, som derved ruster, og herefter svækkes. Samme vand kan i vintermånederne fryse til is og derved frostsprænge betonen og gøre endnu større skade. Der er altså, udover eventuelle kosmetiske gener, tale om sikkerhedsmæssige hensyn i husordenen.
 
Hvis denne husorden overtrædes, kan bestyrelsen pålægge ejerne af lejligheden at betale udgifterne til udbedring af skaderne.
 
 
Link til husorden
 
Rapport fra Hi-con tryk her
Øresund Strandpark - Etape 3 | Øresund Parkvej 14-21