REGLEMENTER / Hegnsregler

Hegnsregler

Nedenstående punkter skal betragtes som vejledende retningslinier til brug for indhentning af tilbud. Ethvert hegn skal godkendes af Grundejerforeningens bestyrelse, ved fremlæggelse af beskrivelse/tegninger/billeder e.l., der i tilstrækkelighed anskueliggør beboerens hensigt. Udførelsen skal stemme overens med det fremlagte

Højde og længde

1. Hegn vinkelret på bygning umiddelbart udfor bygning må i en horisontal udstrækning på maksimalt 200 cm antage højden 180 cm.

2. Øvrige hegn må maksimalt antage højden 150 cm.

Placering

3. Hegn placeres på inderside af hæk.

Farve

4. Hegn skal have samme farve som facadens øvrige træværk dvs. mahogni.

Form og fremtoning

5. Hegn skal have vandret overside og i øvrigt være domineret af vandrette linier. Hegnet må gerne fremstå mere åbent for oven.

6. Hegn skal være lette i konstruktion og karakter.

Øresund Strandpark - Etape 3 | Øresund Parkvej 14-21